نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای نوبت گیری

راهنمای نوبت گیریبرای تعیین وقت قبلی لازم است با شماره تلفن های سایت تماس حاصل شود.

تلفن:‌37240049-37240050-37250049

رئیس مرکز : 37334030

نورفیدبک :37336070

آدرس: یزد٬ بلوار شهید بهشتی ٬( روبروی بنیاد شهید ) کوچه شهید زمانی 8