نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهبردهای مدیریت استرس در شرایط دشوار زندگی 2

راهبردهای مدیریت استرس در شرایط دشوار زندگی 2


شصتمین جلسه مشاوره حضوری

 

در این جلسه نیز که با حضور و استقبال همشهریان همراه بود جناب آقای دکتر اسدی به ادامه راهبردهای مقابله ای در برابر استرس اشاره نمودند.  این جلسه در تاریخ یکشنبه  1396/2/24 از ساعت 16 تا 18 در  سالن اجتماعات مرکز مشاوره  امام حسین(ع) یزد برگزار شد.