نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره تحقیقی_آموزشی مدیریت رفتار والدین (هشت گام به سوی رفتار بهتر)

دوره تحقیقی_آموزشی مدیریت رفتار والدین (هشت گام به سوی رفتار بهتر)


دوره آموزشی رایگان
به همراه تدریس پژوهشی را برای تعیین اثر بخشی این تدریس انجام گرفت....

 

دوره تحقیقی_آموزشی مدیریت رفتاروالدین (هشت گام به سوی رفتار بهتر) در تاریخ های 13 و 20 و 27  خرداد و3 تیر در مرکز مشاوره امام حسین یزد برگزار گردید. تدریس این جلسات را جناب آقای جانب اللهی بر عهده داشتند. به همراه تدریس پژوهشی را برای تعیین اثر بخشی این تدریس انجام گرفت.