نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خط قرمزهای روابط دختر و پسر قبل و بعد ازدواج

خط قرمزهای روابط دختر و پسر قبل و بعد ازدواج


پنجاه و هفتمین جلسه مشاوره حضوری
این جلسه درباره سن ازدواج بحث شد و مفهوم خیانت در زندگی زناشویی و ضربه های سخت روانی خیانت در زندگی زناشویی مورد بحث قرار گرفت.

 

 

این هفته یکشنبه مورخ سوم اردیبشهت 96 بازهم مرکز مشاوره امام حسین میزبان جمع کثیری از همشهریان عزیز بود تا به ادامه بحث داغ هفته قبل بپردازد. و ضوابط شرایط و خطرات و محدودیت های روابط دختر و پسر قبل و بعد از ازدواج مورد بحث قرار بگیرد.

 

این جلسه درباره سن ازدواج بحث شد و مفهوم خیانت در زندگی زناشویی و ضربه های سخت روانی خیانت در زندگی زناشویی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه جناب آقای جعفریان یک جمله کلیدی در ازدواج بیان کردند.

کسی که خیانت می کند در واقع دست های طرف مقابل خود را قطع می کند و طرف مقابل دیگر دستی برای در آغوش کشیدن همسر خود نخواهد داشت.

 

علارغم ضربه های سخت ناشی از خیانت و قطع شدن دست های رابطه شاید با تلاش مستمر و مشاوره و گرفتن کمک برای بازسازی زندگی زناشویی بعد از سالها دستی جدید بروید!