نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جملات

جملات


گر بین برنده شدن و شاد بودن مجبور به انتخاب شدی....

 

??اگر بین برنده شدن
و شاد بودن
مجبور به انتخاب شدی،
همیشه شادی را انتخاب کن.

چون شادبودن به صورت خودکار
از تو یک برنده می سازد.
 ??????