نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه آموزشی مشاوران ناحیه یک یزد

جلسه گروه آموزشی مشاوران ناحیه یک یزد


جلسه گروه
جلسه گروه مشاوران ناحیه یک یزد در تاریخ پنجشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 11:30 در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد .....

 

جلسه گروه مشاوران ناحیه یک یزد در تاریخ پنجشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 11:30 در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر دهقانی دکترای روانشناسی بالینی در باره ارتباط درمانی با مراجع به سخنرانی و پاسخ به سوالات و اشتباهات رایج در مشاوره پرداختند.