نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه آموزشی مشاوران ناحیه یک یزد

جلسه گروه آموزشی مشاوران ناحیه یک یزد


در تاریخ 1398/7/25 مرکز مشاوره امام حسین(ع) میزبان همکاران مشاور ناحیه یک یزد بود. در این جلسه در یک جمع صمیمانه مسئولان به طرح اهم فعالیت های سال جاری مشاوران به خصوص بحث پایش سلامت روان و هدایت تحصیلی پرداختند....

 

در تاریخ 1398/7/25 مرکز مشاوره امام حسین(ع) میزبان همکاران مشاور ناحیه یک یزد بود. در این جلسه در یک جمع صمیمانه مسئولان به طرح اهم فعالیت های سال جاری مشاوران به خصوص بحث پایش سلامت روان و هدایت تحصیلی پرداختند. سرکار خانم ملکیان ریاست محترم اداره مشاوره ناحیه یک یزد در ابتدا به سخنرانی و راهکارها پرداختند. در ادامه جناب آقای معینی معاون محترم اداره آموزش ناحیه یک یزد به طرح بعضی مسائل مشاوره ای در مدارس اشاره کردند. جناب آقای رضائیان کارشناس مسئول اداره کل مشاوره استان یزد در زمینه توانمند سازی مشاوران و اجرای طرح نماد در مدارس مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه جناب آقای جانب اللهی ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین یزد با ارائه طرح هایی خواستار ارائه مطالب و محتوای مناسب به مشاوران جهت توانمند سازی نمودند.