نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشاوره گروهی با موضوع شناخت و درمان بیش فعالی

جلسه مشاوره گروهی با موضوع شناخت و درمان بیش فعالی


سه مشخصه کودکان بیش فعال 1- حرکات زیاد و به عبارتی پرتحرک بودن حتی بعد از فعالیت زیاد دارای انرژی زیادی هستند...

 

 

در تاریخ  23 و 30 آبان ماه 1396 مرکز مشاوره امام حسین (ع)میزبان والدین دانش آموزان یکی از دانش آموزان یزد بود که به ارئه یک مبحث تخصصی در زمینه بیش فعالی بپردازد. در این دو نشست که با حضور دکتر عطائیان تشکیل گردید.

سه مشخصه کودکان بیش فعال 1- حرکات زیاد و به عبارتی پرتحرک بودن حتی بعد از فعالیت زیاد دارای انرژی زیادی هستند

2- این کودکان گاهی به خود به وسایل آسیب می رسانند به عبارتی خرابکار هستند

3- دارای عدم تمرکز و توجه و دچار حواس پرتی می باشند.

 

این کودکان به دلیل ساختار فیزیولوژی مغز باید تحت نظر پزشک به مصرف دارو بپردازند در غیر این صورت هم کودک و هم والدین به شدت دچار آسیب می شوند. بیش فعالی درمان نشده مشکلات فراوانی را برای کودک در بزرگسالی ایجاد می کند و این افراد اگر درمان نشده باشند در بزرگسالی باید برای درمان اقدام کنند.

مصرف دارو به این کودکان آسیب نمی زند و با مصرف دارو چون به شدت باهوش می باشند می توانند به موفقیت های چشمگیری دست یابند ولی عدم مصرف دارو باعث عزت نفس به شدت پایین به دلیل بازخوردهای نامناسب از اطرافیان و نیز شکست های پی در پی و متعدد در زندگی می گردد.