نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشاوران مرکز مشاوره امام حسین(ع)

جلسه مشاوران مرکز مشاوره امام حسین(ع)


جلسه تخصصی
در این کارگروه تخصصی که با حضور مشاوران مرکز تکشیل شده بود ضمن ارائه فعالیت های مرکز در طول یک سال تحصیلی نظرات تخصصی همکاران ...

 

پنجشنبه 23/6/1396 مرکز مشاوره امام حسین میزبان همکاران مشاور در مرکز بود. در این کارگروه تخصصی که با حضور مشاوران مرکز تشکیل شده بود ضمن ارائه فعالیت های مرکز در طول یک سال تحصیلی نظرات تخصصی همکاران شنیده شد. در این جلسه از رئیس پیشین مرکز سرکار خانم رادپور جناب آقای دکتر جعفری و سرکارخانم جوهری متخصصین مرکز تقدیر و تشکر به عمل آمد.