نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه روسای مراکز مشاوره قطب چهار کشور با ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

جلسه روسای مراکز مشاوره قطب چهار کشور با ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


جناب آقای جانب اللهی ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد...

 

جناب آقای جانب اللهی ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد در کارگروهی که با رواسای مراکز مشاوره کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی داشتند به بحث و بررسی درباره عمده مسائل مراجعان و راهکارهای اجرائی پرداختند.