نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تجزیه و تحلیل آماری کنکور سال 97 با حضور روسای اداره مشاوره آموزش و پرورش چهار استان کشور

جلسه تجزیه و تحلیل آماری کنکور سال 97 با حضور روسای اداره مشاوره آموزش و پرورش چهار استان کشور


در کارگروه مباحث مربوط به کنکور سراسری جناب آقای سرداری معاون پرورشی استان....

 

در کارگروه مباحث مربوط به کنکور سراسری جناب آقای سرداری معاون پرورشی استان، جناب آقای اکبرنژاد مدیر و مشاور کنکور، جناب آقای زارع معاون سابق متوسطه استان، جناب آقای دکتر متولی پور رییس اورژانس اجتماعی بهزیستی استان، سرکار خانم عربی کارشناس مسئول بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی استان و جناب آقای ناظم پوران مشاوره تحصیلی پیش کسوت از جمله مهمانان این نشست بودند که در جمع اعضاء به طرح مباحث حوزه تخصصی خود پرداختند.