نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اول مهارتهای زندگی زناشویی

جلسه اول مهارتهای زندگی زناشویی


اولین جلسه آموزش مهارت های زناشویی با حضور دکتر اسدی در مرکز مشاوره امام حسین...

 

 

اولین جلسه آموزش مهارت های زناشویی با حضور دکتر اسدی در مرکز مشاوره امام حسین برگزار شد. در این جلسه که با استقبال زوجین همراه بود مهارت ها به صورت عملی آموزش داده شد.