نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ابلاغ شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برگزار شد.

جلسه ابلاغ شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برگزار شد. 

امروز23 اسفندماه 95 جلسه مسئولین هسته ادارات یزد آموزش و پرورش به منظور توجیه دستور العمل های  و شیوه های جدید هدایت تحصیلی در مرکز مشاوره امام حسین برگزارگردید.

سر کار خانم رادپور دستورالعمل های جدید را برای مسئولین و اعضای هسته های ادارات توضیح دادند. 

در این شیوه نامه جدید چند مدرسه به صورت آزمایشی شیوه نامه مذکور را پیاده      می کنند و هدایت تحصیلی از 15 فروردین به مدارس ابلاغ می گردد.