نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تولد پیامبر عظیم الشان و هفته وحدت گرامی باد

تولد پیامبر عظیم الشان و هفته وحدت گرامی باد


جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر ....

 

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر

منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر

بده ساقى مى باقى که غرق عشرت و شادى

دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر . . .

 

 

Image result for ‫تولد پیامبر‬‎