نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویت ارزش زندگی کردن

تقویت ارزش زندگی کردن


ارزش زندگی...

 

هر آنکس که خدا را دوست می دارد زندگی را دوست دارد.
 
این ، 
عشق، موهبت حفاظت و قدرشناسی را به فرد ارزانی می دارد.
کسی که ردای عشق الهی را به تن کرده است حتی در شکننده ترین و سخت ترین ازمونها نسبت به دیگران از سر مهربانی و گذشت عمل خواهد کرد...