نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاوتهای روانشناختی زنان و مردان و تاثیر آن‌در رابطه زناشویی با حضور سرکار خانم دکتر ابدی

تفاوتهای روانشناختی زنان و مردان و تاثیر آن‌در رابطه زناشویی با حضور سرکار خانم دکتر ابدی


شصت و چهارمین جلسه

 

در این که با حضور سرکارخانم دکتر ابدی عصر یکشنبه ساعت شش در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید به سوالات زیر پاسخ داده شد


آیا تفاوت های فطری زنان و مردان در کیفیت زندگی زناشویی موثر است؟
شناخت بهتر این تفاوتها چگونه می تواند بر دوام روابط زوجین نقش داشته باشد؟


 

در این جلسه به نکات مهم تفاوت زنان مردان از جمله جزئی نگری زنانه و نیازهای اساسی زنان و مردان پرداخته شد. و  مسائل برخی حضار پیگیری گردید.