نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کارگروه کودک با حضور اعضای هسته آموزش و پرورش نواحی یک دو یزد

تشکیل کارگروه کودک با حضور اعضای هسته آموزش و پرورش نواحی یک دو یزد


توانمند سازی اعضای هسته آموزش و پرورش در دستور کار مرکز مشاور امام حسین (ع) قرار دارد که برای رسیدن به این منظور اولین جلسه کارگروه متخصصین درمان مسائل و مشکلات کودکان....

 

توانمند سازی اعضای هسته آموزش و پرورش در دستور کار مرکز مشاور امام حسین (ع) قرار دارد که برای رسیدن به این منظور اولین جلسه کارگروه متخصصین درمان مسائل و مشکلات کودکان در تاریخ 97/7/26 در مرکز مشاوره برگزار گردید و نظر و مسائل متخصصین مورد بررسی قرار گرفت.