نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (rTMS)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (rTMS)


تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (rTMS)

دومین جلسه کارگروه  تخصصی مشاوران طرح بنان روز سه شنبه 94/12/4  با حضور مشاوران طرح در مرکز برگزار شد.
در این جلسه خانم رادپور رییس مرکز و بنیان گذار طرح بنان  ضمن  تبیین و توضیح طرح بنان ، به  اهداف طرح برای سال آینده از جمله تشکیل تیم تخصصی  و تعمیم طرح به صورت جامع به مدارس  اشاره کرد
در ادامه مشاوران طرح به طرح دیدگاهها ونقاط قوت و ضعف طرح اشاره کردند.