نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه های متنوع با بهترین اساتیدکشوری در تابستان 96 در مرکز مشاوره امام حسین یزد

برگزاری کارگاه های متنوع با بهترین اساتیدکشوری در تابستان 96 در مرکز مشاوره امام حسین یزد


عناوین کارگاههای زیر مربوط به برنامه تخصصی " اعضای حوزه بالینی " می باشد که در صورت تمایل سایر حوزه ها ( خانواده ، تحصیلی و کودک ) می توانند با تخفیف ۵۰ درصدی در این کارگاههای تخصصی و کاربردی شرکت کنند.

 

اطلاعیه شماره ۱ :red_circle: :red_circle: :red_circle:
عناوین کارگاههای زیر مربوط به برنامه تخصصی " اعضای حوزه بالینی " می باشد که در صورت تمایل سایر حوزه ها ( خانواده ، تحصیلی و کودک ) می توانند با تخفیف ۵۰ درصدی در این کارگاههای تخصصی و کاربردی شرکت کنند.

:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:
۱) نشانه شناسی و تشخیص اختلالات روانی / دکتر محمد اسدی / ۴۰ساعت در ۸جلسه / ۲۸ و۲۹ و۳۰تیرماه و۵ و۶ مردادماه
:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:

۲) مصاحبه تشخیصی / دکتریعقوب شفیعی فرد / ۱۶ساعت در ۲جلسه / ۲۲ و ۲۳ تیرماه
:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:

۳) اختلال افسردگی ( ACT ) / دکتر علی فیضی / ۱۶ ساعت در ۲جلسه / ۱۲ و ۱۳ مردادماه
:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:

۴) اختلال وسواس ( ACT ) / دکتر علی فیضی / ۱۶ ساعت در ۲ جلسه / ۱۴ و ۱۵ مردادماه
:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:

۵) اختلالات اضطرابی ( ACT ) / دکتر علی فیضی / ۱۶ ساعت در ۲جلسه / ۷ و ۸ مردادماه
:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:

۶) مصاحبه انگیزشی / حمیدپورشریفی / ۱۶ساعت در۲جلسه / ۱۹ و ۲۰ مردادماه
:small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond:
پاسخ گویی به سوالات شما :small_red_triangle_down:
۰۹۱۶۲۵۳۲۳۵۰ جوادی نژاد