نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مصاحبه انگیزشی( اصول کار با بیماران مقاوم به درمان)

برگزاری کارگاه مصاحبه انگیزشی( اصول کار با بیماران مقاوم به درمان)


کارگاه تخصصی
کارگاه اصول محصاحبه انگیزشی در تاریخ 1396/5/20 با حضور استاد حمید پورشریفی از اساتید برجسته کشوری در ...

 

کارگاه اصول محصاحبه انگیزشی در تاریخ 1396/5/20 با حضور استاد حمید پورشریفی از اساتید برجسته کشوری در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد با استقبال و حضور مشاوران و دانشجویان روانشناسی و مشاوره برگزار گردید.