نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مدیریت بحران زندگی در خطر برای مشاوران استان یزد

برگزاری کارگاه مدیریت بحران زندگی در خطر برای مشاوران استان یزد 

کارگاه مدیریت بحران زندگی در خطر با حضور یکی از فعالترین و برجسته ترین اساتید این حوزه جناب آقای حمید پورشریفی از تهران برگزار گردید.

در این کارگاه کلیه مراحلی که برای مقابله با بحران خودکشی طی می گردد به صورت رول پلی آموزش داده شد.

از مباحث مهم این کارگاه آموختن جملات حساسی بود که باید به مراجع در هنگام بحران گفته شود. در لحظات اولیه کلیدی ترین جمله ای که می شود به مراجع گفت این است: "حتما در زندگی رنج زیادی کشیده ای که دست به این اقدام زدی". مشاور نباید به هیچ عنوان مراجع را از قصد خود باز دارد بلکه باید ذهن او را به سمت راه حل های دیگری رهنمون شود آنهم نه به شیوه ای خیلی امیدوارانه. به عبارتی مشاور نباید وانمود کند که قصد دارد خودکشی را از دست مراجع بگیرد. به طور مثال گفته شود:" ببینیم می توانیم راه حل دیگری در کنار خودکشی پیدا کنیم یا نمی توانیم". همچنین از باورهای اشتباه  در زمینه این موضوع صحبت شد. به طور مثال سوال مشاور درباره افکار خودکشی مراجع خطری در بر ندارد و جنبه آموزش ندارد.  بلکه اقدام به این موضوع خطر ناک است و نباید اسمی از آن در جلسه مشاوره برده شود و تاکید بر افکار این موضوع هست.

همینطور درباره مثلث خودکشی که شامل نا امیدی- عدم توانایی مدیریت هیجانات و عدم قدرت حل مسئله است گفتگو صورت گرفت.