نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مداخله در بحران برای اعضای هسته کلیه مناطق استان یزد

برگزاری کارگاه مداخله در بحران برای اعضای هسته کلیه مناطق استان یزد


کارگاه مداخله در بحران با حضور اعضای سیزده منطقه از مناطق استان یزد با حضور اساتید برجسته استانی در تاریخ 3/8/1395 در مرکز مشاوره امام حسین(ع) برگزار گردید.

 

کارگاه مداخله در بحران برای اعضای هسته سیزده منطقه از مناطق استان یزد با حضور اساتید برجسته استانی در تاریخ دوشنبه 1395/8/3 در این مرکز برگزار گردید.

این جلسه با حضور معاون پرورش اداره جناب آقای سرداری و مسئول هسته مشاوره اداره کل همراه بود. 

و در پایان مراسم اهدای کتاب به کلیه هسته های مناطق صورت گرفت.