نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه فنون مصاحبه بالینی کودک

برگزاری کارگاه فنون مصاحبه بالینی کودک


کارگاه تخصصی

 

کارگاه اصول و فنون مصاحبه با کودک در تاریخ 1396/5/25 با حضور سرکار خانم دکتر سارا گوردرزی در مرکز مشاوره امام حسین یزد برگزار گردید.