نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک در دو جلسه

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک در دو جلسه


در این جلسه که به منظور آموزش والدین در زمینه پیشگیری از آزار کودک تشکیل شده بود سر کار خانم دکتر دهقان به طرح و آموزش اهم مطالب در این زمینه پرداختند.

کارگاه تربیت جنسی کودک در تاریخ های یکشنبه 7/9/1395 و یکشنبه 14/9/1395 با استقبال والدین تشکیل شد. در این جلسه که به منظور آموزش والدین در زمینه پیشگیری از زمینه های ایجاد آزار های جنسی کودک تشکیل شده بود سر کار خانم دکتر دهقان به طرح و آموزش اهم مطالب در این زمینه پرداختند. همچنین به سوالات والدین در این زمینه پاسخ داده شد. و در پایان کلیپی از آموزش ماساژ کودک به نمایش در آمد.