نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک


کارگاه های هفتگی مختص عموم
نخستین جلسه تربیت جنسی کودک در تاریخ 1396/9/7 با حضور ریاست محترم مرکز امام حسین(ع) و جناب آقای دکتر اسدی در مرکز مشاوهر امام حسین یزد برگزار گردید.

 

نخستین جلسه تربیت جنسی کودک در تاریخ 1396/9/7 با حضور ریاست محترم مرکز امام حسین(ع) و جناب آقای دکتر اسدی در مرکز مشاوهر امام حسین یزد برگزار گردید.

جلسه دوم این کارگاه 1396/9/14 برگزار می گردد