نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی زندگی بدون شکست

برگزاری کارگاه آموزشی زندگی بدون شکست


کارگاه رایگان
کارگاه آموزشی زندگی بدون شکست در تاریخ دوشنبه 30 اردیبهشت از ساعت 10 الی 12 با حضور سرکارخانم دکتر آزاده ابویی در مرکز مشاوره امام حسین(ع) حضور یافتند.....

 

کارگاه آموزشی زندگی بدون شکست در تاریخ دوشنبه 30 اردیبهشت از ساعت 10 الی 12 با حضور سرکارخانم دکتر آزاده ابویی در مرکز مشاوره امام حسین(ع) تشکیل شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای جانب اللهی درباره خدمات مرکز مشاوره امام حسین(ع) توضیح دادند و سپس سرکارخانم ابویی به آموزش چند نکته درباره روابط زوجین پرداختند و تمثیل هایی مطرح نمودند.

یکی از مسائلی که به آموزش آن پرداخته شد این بود که نحوه مذاکره زوجین چگونه باشد؟ در این باره زمان و موقعیت مناسب را انتخاب می کنیم. مسیله مورد مشاهده مطرح می گردد و سپس فرد، خواسته خود را بیان می کند.