نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه اختلالات یادگیری دیکته نویسی و ریاضیات

برگزاری کارگاه اختلالات یادگیری دیکته نویسی و ریاضیات


کارگاه رایگان
از نکات مهم این جلسه اشاره به نقش و اهمیت بازی و حرکت در دوره طفولیت در درمان اختلال ریاضیات بود ...

 

در روز یکشنبه مورخ 1397/11/09 مرکز مشاوره امام حسین میزبان  جمعی از والدین مدارس ابتدایی یزد بود. در این جلسه جناب آقای ابوئی یکی از مشاورین مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد درباره نشانه های اختلالات یادگیری و همینطور تفاوت آن با کم هوشی و شخصیت مرزی صحبت نمودند.

 

از نکات مهم این جلسه اشاره به نقش و اهمیت بازی و حرکت در دوره طفولیت در درمان اختلال ریاضیات بود که کلیه حرکات کودک در دوره رشد از جمله سینه خیر رفتن و چهار دست و پا رفتن برای رشد هوش ریاضیات کودک لازم و واجب است و والدین باید زمینه های رشد حرکتی نوزاد را با محیط مناسب فراهم آورند.