نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه اختلالات روانشناختی

برگزاری کارگاه اختلالات روانشناختی


کارگاه و ضمن خدمت شناسایی اختلالات روانی به همت واحد مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برای مشاوران ناحیه یک و دو یزد و مناطق استان یزد در حال برگزاری است....

 

کارگاه  و ضمن خدمت شناسایی اختلالات روانی به همت واحد مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برای مشاوران ناحیه یک و دو یزد و مناطق استان یزد در حال برگزاری است....

این کارگاه با تدریس جناب آقای دکتر اسدی هر هفته به مدت شش ساعت برگزار می گردد و تا کنون دو جلسه آن در تاریخ های  10 و 13 آبان در مرکز مشاوره امام حسین یزد برگزار گردیده است....