نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه اجرای نمره گذاری و تفسیر بالینی تست هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم

برگزاری کارگاه اجرای نمره گذاری و تفسیر بالینی تست هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم


کارگاه تخصصی
کارگاه اجرای نمره گذاری و تفسیر بالینی تست هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم در تاریخ پنجشنبه 1397/12/2 با حضور تعدادی از مشاوران هسته های از مناطق مختلف استان یزد در مرکز مشاوره امام حسین یزد ....

 

 کارگاه اجرای نمره گذاری و تفسیر بالینی تست هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم در تاریخ پنجشنبه 1397/12/2  با حضور تعدادی از مشاوران هسته های از مناطق مختلف استان یزد در مرکز مشاوره امام حسین یزد برگزار گردید.

در این کارگاه جناب استاد شریفی اردانی به نحوه نمره گذاری و تست پرداختند.