نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین دوره از سلسله جلسات آموزشی سپهر زندگی

برگزاری دومین دوره از سلسله جلسات آموزشی سپهر زندگی


آموزش اصول فرزند پروری موفق نیازهای تحولی کودکان در سنین مختلف انواع سبک های فرزند پروری شکل دهی رفتارهای مطلوب در کودکان


 برگزاری دومین دوره از سلسله جلسات آموزشی سپهر زندگی

آموزش اصول فرزند پروری موفق
نیازهای تحولی کودکان در سنین مختلف
انواع سبک های فرزند پروری
شکل دهی رفتارهای مطلوب در کودکان

آموزش حذف رفتارهای نامطلوب کودکان
آموزش مقابله با رفتارهای خطرناک کودکان
آموزش اصول محروم سازی
آموزش نظام تشویق و تنبیه
درمان اضطراب جدایی کودکان
مدت زمان کارگاه:۴هفته
زمان: سه شنبه هاساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ از تاریخ ۹۶/۷/۱۸
مدرس:محمد اسدی(کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت)
اولویت حضور با والدین است
ظرفیت: ۲۰ نفر
مکان برگزاری:سالن همایش مرکز مشاوره امام حسین(خ بهشتی روبروی بنیاد شهید)
شرکت در کارگاه رایگان اما ثبت نام الزامی است