نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی تفریحی برای مشاوران استان و بررسی عوامل شادی در جامعه

برگزاری اردوی تفریحی برای مشاوران استان و بررسی عوامل شادی در جامعه


اما در نهایت این نتیجه محرز شد که شادی امری اجتماعی است و برای رسیدن به شادی در جامعه نیازمند فعالیت های گروهی شادی آور هستیم.

 

اردوی تفریحی مشاوران استان یزد با همت اداره مشاوره آموزش و پرورش کل استان یزد و و باحضور کلیه مشاوران استان برگزار گردید.

در این اردو که به منظور ایجاد جو شادابی و نشاط و هم اندیشی مشاوران برگزار شده بود برنامه های متنوعی اجرا شد.

برگزاری مسابقات طناب کشی بین همکاران، برگزاری مسابقه فوتبال و سخنرانی در زمینه چگونگی ایجاد شادی در جامعه از اهم این برنامه ها بود. در جلسه سخنرانی کلیه همکاران دیدگاه خود را دباره چگونگی جو نشاط بیان نمودند.

اما در نهایت این نتیجه محرز شد که شادی امری اجتماعی است و برای رسیدن به شادی در جامعه نیازمند فعالیت های گروهی شادی آور هستیم.