نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی تفریحی- آموزشی برای کلیه مشاوران استان یزد

برگزاری اردوی تفریحی- آموزشی برای کلیه مشاوران استان یزد


دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 بهمن ماه با همت اداره مشاوره آموزش پرورش کل استان یزد اردوی تفریحی و آموزشی در اردوگاه شهید رجایی محمد آباد یزد برگزار گردید.....

 

دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 بهمن ماه با همت اداره مشاوره آموزش پرورش کل استان یزد اردوی تفریحی و آموزشی در اردوگاه شهید رجایی محمد آباد یزد برگزار گردید. در این اردوی دو روزه علاوه بر حضور اساتید روانشناسی یزد در حضور مشاوران آموزش و پرورش یزد برنامه های تفریحی  خاص ویژه مشاوران برگزار گردید.

 

حضور مدیر کل آموزش و پرورش یزد در جمع مشاوران

 

 

صحبت های سرکار خانم رادپور رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش یزد

 

سخنرانی آقای دکتر خان آبادی درباره خانواده درمانی

 

 

حضور پرشور مشاوران

 

 

سخنرانی دکتر وفائیان

 

 

کارگاه آموزشی خانم محمدی درباره مهارت های زندگی