نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بروشور تاثیر آگاهی زوجین از تنظیم هیجان بر تقویت رابطه

بروشور تاثیر آگاهی زوجین از تنظیم هیجان بر تقویت رابطه


بروشور
مهارت های تقویت رابطه به زوجین اجازه می دهد که رابطه خود را به شکلی با ثبات حفظ کنند و تعاملات احساسی صحیح با یکدیگر داشه باشند. اگر چه زوجین زمانی این مهارت ها را درونی خواهند کرد که به سطحی از مهارت و تجربه رسیده باشند و احساس رضایت کافی را از به کار بستن مداوم این مهارت ها تجربه کرده باشند

 

بروشور تنظیم هیجانات

 

کلیک کنید:

http://cps.yazdedu.ir/documents/110175/b3882f8a-52cb-4bc1-867a-4ec83b7e73ba