نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی دلایل تنوع طلبی و طلاق

بررسی دلایل تنوع طلبی و طلاق


پنجاه و ششمین جلسه مشاوره حضوری

 

پنجاه و ششمین جلسه مشاوره حضوری با استقبال همشهریان عزیز و حضور مشاور برجسته خانواده جناب آقای دکتر جعفریان در تاریخ یکشنبه 27 فروردین تشکیل گردید در این جلسه بحث داغی بین حضار شرکت کننده درباره علل و عوامل روابط خارج از زندگی زناشویی در گرفت. پرسش مهمی درباره سرنوشت زوجین مطلقه و نحوه روابط آنان و تشکیل زندگی جدید بعد از طلاق ایجاد شد. درباره نقش آموزش های محیطی در زمینه ویژگی های مردان و زنان یا ژنتیک در تنوع طلبی بحث در گرفت.

در این جلسه مهمترین راهکار آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارتقای سطح اندیشیدن افراد برای ارائه رفتار بهتر عنوان شد.