نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش ناحیه یک و دو یزد

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش ناحیه یک و دو یزد


ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب آقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته...

   ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب آقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته در تاریخ 97/7/24 و 97/7/26 از هسته مشاوره آموزش و پرورش ناحیه یک و دو یزد بازدید به عمل آوردند و از اعضای هسته مصاحبه گرفتند.