نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش از مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

بازدید مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش از مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


جناب آقای شکوهی مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش از مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد بازدید به عمل آوردند و....

 

جناب آقای شکوهی مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش در تاریخ 1397/12/7 از مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان ساخت ساختمان جدید مرکز مشاوره امام حسین قرار گرفتند.

ساختمان جدید مرکز مشاوره امام حسین جهت طرح نماد اختصاص می یابد. طرح نماد طرحی است که جهت مقابله با آسیب های اجتماعی و رسیدگی به خانواده های در معرض آسیب طراحی گردیده است.

 

جناب آقای شکوهی جهت برگزاری همایش روز امور تربیتی و تربیت اسلامی به یزد دعوت شده بودند.