نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس مرکز مشاوره امام حسین یزد جناب آقای جانب اللهی از هسته آموزش و پرورش میبد

بازدید رییس مرکز مشاوره امام حسین یزد جناب آقای جانب اللهی از هسته آموزش و پرورش میبد


بازدید و مصاحبه
ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد جناب آقای جانب اللهی در تاریخ 97/7/21 از هسته مشاوره میبد ...

 

ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد جناب آقای جانب اللهی در تاریخ 97/7/21 از هسته مشاوره میبد بازدید به عمل آوردند و از مشاوران این مرکز مصاحبه گرفتند.