نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید روسای مراکز مشاوره کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از بافت و بناهای تاریخی شهرستان یزد

بازدید روسای مراکز مشاوره کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از بافت و بناهای تاریخی شهرستان یزد


اخبار تکمیلی

 

در پایان نشست های علمی و پژوهشی در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد مسئولان مشاوره آموزش و پرورش  قطب چهار کشوری از بناهای تاریخی یزد دیدن به عمل آوردند.