نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید روسای مراکز مشاوره آموزش و پرورش کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از اتاق های مشاوره مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

بازدید روسای مراکز مشاوره آموزش و پرورش کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از اتاق های مشاوره مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


کارگروه روسای مراکز مشاوره قطب چهار کشور به اتفاق ....

 

کارگروه روسای مراکز مشاوره قطب چهار کشور به اتفاق رییس مرکز مشاوره امام حسین یزد از اتاق های مرکز مشاوره یزد بازدید به عمل آوردند. در این بازدید با جناب آقای حیدری مشاور پیشکسوت وبا تجربه تحصیلی و سرکار خانم نعیمی مشاور خانواده و قبل از ازدواج مرکز گفتگو کردند.