نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


دانشجویان مشاوره دانشگاه فرهنگیان یزد در تاریخ یکشنبه 22/2/1398 در رابطه با واحد مشاهده در روانشناسی دانشجویان از مرکز بازدید نمودند....

 

 

 دانشجویان مشاوره دانشگاه فرهنگیان یزد در تاریخ یکشنبه  22/2/1398
در رابطه با واحد مشاهده در روانشناسی دانشجویان از مرکز بازدید نمودند  ونتایج مشاهده خود را در جلسه با حضور استاد مربوطه جناب آقای دکتر گرامی وریاست مرکز مشاوره امام حسین یزد گزارش نمودند