نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باران

باران 

Image result for ‫باران‬‎

تنها برخی از آدم ها باران را احساس می کنند

بقیه فقط خیس می شوند

 

باب مارلي