نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انواع تست خود شناسی

انواع تست خود شناسی


انواع تست خود شناسی

 

  آزمون شماره 1
آیا شما به‌ راحتی‌ دوست‌ پیدا می‌كنید؟
 

  آزمون شماره 2
آیا فردی‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستید؟
 

  آزمون شماره 3
آیا فردی‌ خوش‌ بین‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 4
آیا فردی‌ وسواسی‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 5
آیا فردی‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستید؟
 

  آزمون شماره 6
آیا فردی‌ كاری‌ و سخت‌ كوش‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 7
آیا فردی‌ جسور هستید؟
 

  آزمون شماره 8
آیا فردی‌ معاشرتی‌ و خونگرم‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 9
آیا فردی‌ عاطفی‌ و احساساتی‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 10
آیا فردی‌ فراموش‌ كار و كم‌ حواس‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 11
آیا فردی‌ شوخ‌ طبع‌ و بذله‌گو هستید؟
 

  آزمون شماره 12
آیا فردی‌ مضطرب‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 13
آیا فردی‌ شجاع‌ و بی‌ باك‌ هستید؟
 

  آزمون شماره 14
آیا فردی‌ سلطه‌جو و مقتدر هستید؟
 

  آزمون شماره 15
آیا صرفه جو و مقتصد هستید؟
 

  آزمون شماره 16
شما صادقید یا متقلب؟
 

  آزمون شماره 17
آیا فردی احساساتی و دل رحم هستید؟
 

  آزمون شماره 18
آیا فردی خجالتی و کم رو هستید؟
 

  آزمون شماره 19
آیا فرد شب زنده داری هستید؟
 

  آزمون شماره 20
آیا فردی رویایی هستید یا واقع گرا؟
 

  آزمون شماره 21
آیا فردی خشن و ستیزه جو هستید؟
 

  آزمون شماره 22
توان سازماندهی و مدیریت شما چقدر است؟
 

  آزمون شماره 23
نگرش شما به زندگی مثبت است یا منفی؟
 

  آزمون ست شماره 24
آیا شما فردی خیر و نیکوکار هستید؟
 

  آزمون شماره 25
آیا شما از شغلتان راضی هستید؟
 

  آزمون شماره 26
آیا آرامش به سراغ شما آمده است؟
 

  آزمون شماره 27
آیا شما یک فرد موفق هستید؟
 

  آزمون شماره 28
نیمکره راست مغز شما فعالتر است یا نیمکره چپ؟
 

  آزمون شماره 29
آیا اعتماد به نفس دارید؟
 

  آزمون شماره 30
میزان تاثیر سبک و شیوه زندگی تان بر روی سلامتی جسمانی شما چقدر است؟
 

  آزمون شماره 31
آیا شما فردی‌ حسود هستید؟ 

   

  آزمون شماره 32
رابطه‌ شما با مادرتان‌ چگونه‌ است‌؟!
 

  آزمون شماره 33
آیا فردی پرخاشگر و ستیزه جو هستید؟
 

  آزمون شماره 34
زندگی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

  آزمون شماره 35
شما چگونه فردی هستید؟
 

  آزمون شماره 36
همسر ایده‌آل‌ شما متولد چه‌ ماهی‌ است‌؟!
 

  آزمون شماره 37
آیا معنی‌ زندگی‌ مشترك‌ را درك‌ كرده‌اید؟!
 

  آزمون شماره 38
انگیزه‌ شغلی‌ شما چیست‌؟
 

  آزمون شماره 39
آیا شما در زندگی اهل خطرکردن هستید؟
 

  آزمون شماره 40
آیا با سیاست، کاردان و با تدبیر هستید؟
 

  آزمون شماره 41
آیا برای‌ تناسب‌ اندام‌ خود، اهمیت‌ زیادی‌ قائلید؟
 

  آزمون شماره 42
آیا مادر نمونه‌ای‌ هستید؟!
 

  آزمون شماره 43
آشپزخانه‌ دوست‌ شماست‌ یا دشمن‌تان‌؟!
 

  آزمون شماره 44
آیا فرزندتان‌ از اعتماد به‌ نفس‌ بالایی‌ برخوردار است‌؟
 

  آزمون شماره 45
چه‌ سبك‌ جشن‌ عروسی‌ای‌ برازنده‌ شما است‌؟!
 

  آزمون شماره 46
آیا كمال‌ گرایی‌ بیش‌ از اندازه‌، سد راه‌ خوشبختی‌ و سعادت‌ شما می‌شود؟!
 

  آزمون شماره 47
آیا قادرید در هنگام‌ بحران‌ها درست‌ و به‌ موقع‌ عمل‌ كنید؟