نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اموزش ویژه

اموزش ویژه


 

دانش آموزان دوره دبستان و پیش دبستان که از بهره هوشی مرزی و پایین تر برخوردارند ار خدمات آموزشی ویژه در جهت افزایش میزان یادگیری و رشد تحصیلی بهره مند می گردند. حضور والدین در جلسه در کنار دانش آموزان برای هماهنگی در امر آموزش از ویژگی های این بخش است.