نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟


اعتماد به نفس چیست؟

 اغلب مردم معنای واقعی کلمه « اعتماد به نفس » را به خوبی درک نمی کنند... به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خودباوری را که مطلوب و مورد نظر است در زندگی تجربه نمی کنند چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی ایمان و اعتماد به موفقیت های که در کارها به دست می آورند.     

 

اغلب مردم معنای واقعی کلمه « اعتماد به نفس » را به خوبی درک نمی کنند... به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خودباوری را که مطلوب و مورد نظر است در زندگی تجربه نمی کنند چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی ایمان و اعتماد به موفقیت های که در کارها به دست می آورند. در صورتی که اعتماد به نفس واقعی و حقیقی آن است که قبل از اینکه در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام آن کار را داشته باشیم .

« اعتماد به نفس » یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتی و منحصر به فرد.

به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ها و محدودیت های بیرونی و درونی خود دارید. بنابراین وقتی که اعتماد به نفس و خودباوری را براساس آنکه و آنچه به راستی هستید و نه براساس موفقیت ها و دستیابی ها با شکستها و ناکامی های خود بنا می کنید چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیزی یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت . حل با توجه به مفاهیم بالا می توان گفت اعتماد به نفس واقعی همواره در درون شما تولید می شود نه از بیرون . اعتماد به نفس واقعی زاییده تعهد شما به خودتان است . این تعهد که هر آنچه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید.

اعتماد به نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان . اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسید. بلکه آن است که بدانید و مطمئن باشید با اینکه می ترسید اما بی گمان دست به عمل خواهید زد.

● انواع اعتماد به نفس

اعتماد به نفس دارای انواع و اقسام مختلفی است و شما به منظور آنکه اقتدار شخصی لازم را به دست آورده و رضایت و غنایی که استحقاقش را دارید تجربه کنید به همه انواع اعتماد به نفس نیاز دارید.

۱) اعتماد به نفس رفتاری :

اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست . از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن به آرزوهایتان . این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست .

۲) اعتماد به نفس احساسی و عاطفی :

اعتماد به نفس احساسی و عاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل درآوردن دنیای احساس و عواطف است . اینکه بدانید چه احساساتی دارید معنای آنها را بفهمید و بتوانید انتخاب های احساسی درست بکنید واز خود در مقابل درد و رنج روحی و لطمه ها و صدمه های عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه روابطی صمیمی و سالم خلق نمایید.

۳) اعتماد به نفس روحی و معنوی :

سومین نوع اعتماد به نفس که مهمترین آنها می باشد اعتماد به نفس روحی و معنوی است . این نوع از اعتماد به نفس همان اعتماد و ایمان شما به خالق و جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است . این ایمان روحی که زندگی هدف و نهایتی مثبت را در پی خواهد داشت و شما به خاطر هدفی اینجا هستید و زندگی چندین ده ساله تان بر روی این کره خاکی هدف و مقصودی را دنبال می کند.

اعتماد به نفس آن است که باور داشته باشید می توانید و توانایی آن را دارید که تمام توان تان را به کار بگیرید و شرایط و اوضاع زندگی را آنگونه که مطلوب و دلخواه شماست تغییر دهید.

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم

▪ اصل اول : گذشته را بپذیرید و آینده را دگرگون کنید.

شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییر داد اما آینده هنوز آفریده نشده است . آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما و کوشش برای آفریدن آنها. منظور ما این است که در بند گذشته نباشید نه اینکه از تجربیات خطاها و شکستهای گذشته درس نگیرید. پس باید عاقلانه به گذشته نگاه کنید و اندیشه و وقت خود را صرف چیزی کنید که توان آفریدن و دگرگون ساختن آن را دارید.

▪ اصل دوم ـ درباره اهداف تان با خود گفتگو کنید.

اهداف را به صورت جملاتی مشخص درآورید و به خود بگویید آن هم به صورت جملات مثبت . اهداف باید واقعی و معقول باشند نه بلند پروازانه که دسترسی به آنها ممکن نباشد و نه پیش پا افتاده که ارزش کوشیدن را نداشته باشند. اهداف معقولی برای هر ساعت روز هفته و ماه وضع کنید. موفقیت در اهداف کوتاه شما را برای دست یافتن به اهداف بلند تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد همواره اهداف را یادآور شوید تا بخشی از ضمیر ناخودآگاه شما گردد.

▪ اصل سوم ـ تصمیم گرفتن را تمرین کنید.

روانشناسان نشان داده اند که کودکانی که در سال های اولیه زندگی خود تشویق شده اند تا برای خود تصمیم بگیرند از دیگر کودکانی که این موقعیت را نداشته اند در اعتماد به نفس رتبه بالاتری کسب کرده اند. تمرین تصمیم گیری به شما کمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست آورد و در نتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید. مهم تصمیم گیری است . یادتان باشد که :

قضاوت درست نتیجه تجربه است و تجربه خود نتیجه چندین قضاوت درست و نادرست که در نهایت به رشد و کمال رسیده است .

بنابراین از هر فرصتی برای تصمیم گیری استفاده کنید و این نیرو را در خود پرورش دید. تصمیم گری مستلزم خطرپذیری و احساس مسئولیت است .

▪ اصل چهارم ـ نتایجی را که می خواهید مجسم کنید.

تصویر روشنی را از آنچه می خواهید به دست آورید داشته باشید. این کار باعث می شود تا انرژی خود را برآن هدف متمرکز کنید. این برخورد تصویری با همه آرمان ها و اهداف برای شما مفید است و یاری تان می دهد تا کم کم زمینه های دستیابی به آنها را فراهم سازید.

اگر می خواهید از شر خصلت زشتی که دارید رها شوید خود را در حالتی تصور کنید که از آن خصلت هیچ اثری در شما نیست . همین تصویر و تکرار آن و انجام دادن تمرین های اصلاحی به شما کمک می کند تا از آن خصلت ناخوشایند رها شوید. این کار خیال پردازی بی خاصیت نیست بلکه واقعیت روانشناختی پذیرفته شده ای است که به بسیاری کسان یاری رسانده است .

▪ اصل پنجم ـ در برخی زمینه ها متخصص شوید.

آگاهی عمومی لازمه فردی و اجتماعی است اما کافی نیست . برای پیشرفت در زندگی فردی و حرفه ای باید در زمینه هایی متخصص و منحصر به فرد باشید. همین نکته که شما چیزی می دانید و دیگران نمی دانند به شما اعتماد به نفس می دهد. باید آموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خویش بپذیرید.

● اعتماد به نفس واقعی

اعتماد به نفس واقعی آن است که روی آگاهی ها و توانایی هایی ما نیز اثر بگذارد.

اعتماد به نفس واقعی هیچ گونه ارتباطی با آنچه در زندگی بیرونی شما اتفاق می افتد ندارد.

اعتماد به نفس واقعی زاییده شغل شما نیست . اعتماد به نفس راستین نتیجه باور قلبی و درونی شما به تواناییها و قابلیت های تان است . این باور که هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید.

چنانچه بخواهید صبر کنید تا اعتماد به نفس کافی برای تعقیب آرزوهایتان به دست آورید ممکن است مجبور باشید تا ابد صبر کنید.

اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسیم اعتماد به نفس واقعی آن است که بدانید و مطمئن باشید با اینکه می ترسید اما بی گمان دست به عمل خواهید زد.

اعتماد به نفس یا خودباوری هرگز با غرور منیت و خود بزرگ بینی یکی نیست . اعتماد به نفس به این معناست که خودتان را باور کنید. غرور و منیت آن است که بخواهید به دیگران اثبات کنید از آنان بهتر و برترید.

اعتماد به نفس واقعی آن است که در هر سه این زمینه ها : رفتاری احساسی و معنوی احساس اعتماد به نفس داشته باشید. به طوری که علاوه براحساس اقتدار شخصی از تعادل و تناسب خوبی نیز در زندگی بهره مند باشید.

▪ به خاطر داشته باشید : مهمترین نکته در رشد و توسعه اعتماد به نفس رفتاری عمل کردن است . هر چه بیشتر به خودتان اعتماد داشته باشید که از قدم برداشتن باز نخواهید ایستاد خودباوری تان نیز افزایش خواهد یافت .

▪ به خاطر داشته باشید : اعتماد به نفس احساسی چیزی نیست که آن را در بیرون از خودتان تولید کنید. اعتماد به نفس احساسی را فقط در درون خودتان می توانید خلق کنید هر چه بیشتر با دیگران و مردم ارتباط برقرار کنید و درونیات خود را محترم شمرده و ارج بگذارید اعتماد به نفس احساسی زیادتری خواهید داشت و با اقتدار بیشتری با دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد.

می توان گفت که اعتماد به نفس روحی و معنوی در نهایت حسی از آرامش و صلح درونی است . اعتماد به نفس معنوی قلب تان را سیراب و روح تان را از خود سرشار می سازد و به شما نشاط خواهد داد. اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه می دهد تا دریابید اعتماد کنید که هر جا هستید همان جایی است که می بایست باشید. همان جایی که نیاز دارید باشید.

بدانید که تمامی آنچه بدان نیاز دارید تا بتوانید به آرزوهای خود در زندگی جامه عمل بپوشانید هم اکنون از آن شماست .

هرگونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می کنید توهمی بیش نیست . شما مخلوق باشکوه و بی کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید.

هر چه خودتان را بیشتر دوست داشته باشید و از زندگی خود بیشتر لذت ببرید خالق خود را بیشتر ارج نهاده و به بزرگی و عظمت ستوده اید.

● توکل اعتماد به نفس ایجاد می کند

ایمان از ضروری ترین نیازهای زندگی بشری می باشد که بدون آن زندگی و ادامه حیات ممکن نخواهد شد چون انسان را به شاهراه حیات یعنی توکل و اعتماد به خدا هدایت می کند وقتی که توکل در فضای روح و روان انسان پیاده شد و او با آگاهی و ایمان کامل امورات زندگیش را به خدای قادر و مهربان سپرد در این شرایط اعتماد به نفس قدرتمندی را در خود احساس خواهد کرد و از همین جا راز موفقیت او کشف می گردد پس اعتماد به نفس مولود زیبای توکل به خداست « و من یتوکل علی الله فهو حسبه »

تنها عامل پدید آوردنده اعتماد به نفس همین خدا باوری است که در انسان های مومن مشاهده می کنیم . اگر نسل بشر از راه تشخیص نیاز اصلی خود وارد این فضای آرام و دلپذیر و زیبا بشود بدون تردید اعتماد کامل را در خود احساس خواهد کرد زیرا اعتماد دهنده را با عشق و محبت عمیق یافته و بر او تکیه می کند و این راز مهم را انبیا و خصوصا امامان معصوم بر انسان ها شکافته و راه دستیابی به آن را به خوبی روشن ساخته اند. (ماهنامه پیام زن )

« اعتماد به نفس » باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان . اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ها و محدودیت های بیرونی و درونی خود دارید. اعتماد به نفس واقعی و حقیقی آن است که قبل از اینکه در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام آن کار را داشته باشیم .