نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اضطراب امتحان در دانش آموزان

اضطراب امتحان در دانش آموزان


اضطراب امتحان در دانش آموزان

    استرس يك پاسخ دروني است كه انسان در مقابله با مشكلات و تغييرات و يا مسائل و موضوعاتي كه سازگاري جسمي و رواني فرد را بر هم مي زند و ضرورت سازگاري مجدد را ايجاب مي كند از خود نشان مي دهد.

   استرس به دو صورت مي تواند باشد يكي زماني كه استرس، محركي براي تلاش و موفقيت فرد محسوب شود كه اين نوع استرس لازمه زندگي فردي است و ديگر استرسي كه انسان مدام خود را با آن درگير مي بيند و تمام زندگي فردي ـ اجتماعي و تحصيلي فرد را مختل مي كند كه در اين مورد نياز است با يك مشاور صحبت شود.

   نشانه هاي استرس: افزايش ضربان قلب، تنفس كوتاه، لرزش، عرق كردن دستها و بدن، تنش عضلاني بر افروختگي يا سرخ شدن و گيج شدن، خشكي دهان ـ بي اشتهايي ـ تهوع، بي خوابي ـ لكنت زبان ـ زياد شدن ادرار ـ دستپاچگي ـ كم حوصلگي ـ عصبي بودن ـ از دست دادن حافظه ـ از دست دادن تمركز، معده درد مشكل در به خاطر آوردن مطالب.

   اضطراب امتحان نيز يكي از انواع اضطرابها مي باشد كه ترس و نگراني دانش آموز از موفق نشدن نشان مي دهد كه اين ترس و نگراني در نهايت مي تواند منجر به اختلال در حافظه و عدم تمركز دانش آموز شده و نهايتاً باعث افت تحصيلي و رنجش دانش آموزان گردد.

   براي كاهش اين استرس تلاشهاي خود دانش آموزان، خانواده و مديران مي تواند نقش موثري داشته باشد.

 

   نقش دانش آموزان در كاهش استرس :

-      تنظيم وقت و برنامه ريزي منظم‌؛

-      انباشته نكردن درسها براي شب امتحان بسيار موثر است؛

-      تقسيم كردن مباحث كتاب به چند بخش و مطالعه نمودن آن؛

-      استراحت به اندازه كافي و خوردن غذاهاي ساده در شب امتحان؛

-      قبل از شروع امتحان از يكديگر سوال نكنيد؛

-      قبل از امتحان روي صندلي محل امتحان بنشيند و چند نفس عميق بكشيد؛

-      عضلات بدن را شل كرده و به نفسها خود توجه نماييد؛

-      از بيان جملات منفي مثل من قبول نمي شوم خودداري كنيد؛

-      استرس خود را قبل از جلسه امتحان با بحث در مورد سوالات بيشتر نكنيد؛

-      ابتدا به سوالات آسانتر پاسخ دهيد؛

-      در تحويل برگه امتحان عجله نكنيد و آن را مرور كنيد؛

-      از نشستن در كنار دانش آموزاني كه فكر مي كنيد در طول امتحان مزاحم شما مي شوند، خودداري كنيد؛

 -     خودداري از ورزشهاي رقابتي در زمان امتحان و به جاي آن شنا كردن.

   نقش خانواده در كاهش استرس امتحان:

 -     دور كردن تنش هاي عاطفي و مشاجره از محيط خانواده؛

 -     كم نمودن رفت و آمدها و ميهماني‌‌ها در زمان امتحان؛

 -     بوجود آوردن يك محيط آرام و بي‌سر و صدا براي دانش آموز؛

 -     انتقال ندادن استرس خود به دانش آموز؛

 -     توجه به غذاي كافي و استراحت دانش آموز؛

 -     كم نمودن وظايف خانگي محوله به دانش آموز؛

 -     اطمينان دادن و عدم ايجاد ترس و دلهره بي جا در دانش آموز؛

 -     در صورت عدم رضايت از يك امتحان، سرزنش نكردن دانش آموز؛

 -     اجازه استراحت دادن به دانش آموز؛

 -     نداشتن انتظارات بيش از حد توانايي از دانش آموز؛

 -     كمال گرا نبودن والدين نسبت به نمره دانش آموز؛

 -     عدم مقايسه فرزندان با يكديگر يا با ديگران.

   نقش مديران در كاهش استرس امتحان:

 -     خواندن دعا قبل از شروع امتحان؛

  -     تنظيم فاصله مناسب بين جلسات امتحان؛

 -     مناسب بودن محل امتحان و عاري بودن از هر گونه سر و صدا؛

 -     استفاده از جملات مثبت و اطمينان بخش؛

 -     توقف نكردن مراقبين بالاي سر دانش آموزان؛

 -     دادن توضيحات كافي در مورد آزمون قبل از شروع امتحان؛

 -     خوانا و با كيفيت بودن سوالات؛

 -     اطمينان دادن به دانش آموزان در مورد اينكه سوالات مربوط به كتابهاي درس آنهاست؛

 -     سعي شود سوالات دشوار در شماره هاي آخر آورده شود؛

 -     توجه داشته باشيد كه امتحان انتقام نيست.