نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصول تربیت کودکان : چگونه کودکان را تشویق کنیم؟

اصول تربیت کودکان : چگونه کودکان را تشویق کنیم؟


اصول تربیت کودکان
یک دکترای روانشناسی با تاکید بر اینکه تشویق رفتارهای مناسب فرزندان باید به صورت متناوب از سوی والدین انجام شود گفت: بهتر است تقویت گاهگاهی و غیرمنتظره باشد تا کودک در برابر انجام هر کاری انتظار پاداش نداشته باشد.

 

 

یک دکترای روانشناسی با تاکید بر اینکه تشویق رفتارهای مناسب فرزندان باید به صورت متناوب از سوی والدین انجام شود گفت: بهتر است تقویت گاهگاهی و غیرمنتظره باشد تا کودک در برابر انجام هر کاری انتظار پاداش نداشته باشد.

 

دکتر الهام فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه شخصیت واقعی و منش هر فرد به هنگامی که رفتارش تحت کنترل نیست نشان داده می‌شود گفت: والدین می‌توانند مهارتها، توانایی‌ها، عادتها و ارزش‌های اخلاقی را به کودکان بیاموزند که انتظار دارند فرزندشان بدون حضور و کنترل آنها و بی‌آنکه با پاداش یا تقویتی آنی و پی در پی همراه باشد، انجام دهند.

وی یادآور شد: رفتاری که با همراهی تقویت پیاپی آموخته شده باشد، در صورت نبود تقویت به زودی از میان می‌رود ولی پس از آموختن رفتار، به جای آنکه آن رفتار هر نوبت تقویت شود، به صورت گاهگاهی مورد تشویق قرار گیرد، دوام بیشتری دارد.

فروزنده با تاکید بر اصل تقویت گاهگاهی از سوی والدین گفت: می‌توان تشویق را به صورت متناوب و کم و زیاد انجام داد. با استفاده از این روش، فرزندان می‌آموزند که بدون حضور والدین رفتار صحیح و مناسب را انجام دهند.

این دکترای روانشناسی گفت: کودکانی که رفتار آمیخته با ثبات، حوصله و پشتکار دارند، می‌توانند ساعتها با جدیت کار کنند و به پیشرفت دلخواه برسند.

وی افزود: کودک باید یاد بگیرد که حتی پس از مواجه شده با شکست نیز به کارش ادامه دهد تا به پیروزی برسد.

فروزنده تصریح کرد: ارزش و فایده روش تقویت گاهگاهی این است که رفتار آموخته شده، دوام و ثبات بیشتری دارد. در ابتدای آموختن رفتاری تازه، هر پاسخ صحیح یا هر پیشرفت باید تقویت و تشویق شود و پس از آنکه رفتار به خوبی آموخته شد، برای ثبات بخشیدن به آن، تقویت گاهگاهی عرضه شود.

این دکترای روانشناسی در پایان خاطر نشان کرد: بهتر است تقویت گاهگاهی غیرمنتظره باشد تا کودک در برابر انجام هر کاری انتظار پاداش نداشته باشد.

بازنشر : کودک سیتی  ؛ منبع : ایسنا