نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با ابزار نوین تشخیصی و درمانی در اختلالات اعصاب

آشنایی با ابزار نوین تشخیصی و درمانی در اختلالات اعصاب


کارگاه تخصصی
کارگاه تخصصی آشنایی با ابزار نوین تشخیصی و درمانی در اختلالات اعصاب با حضور دکتر افشین عطائیان روانپزشک و مدرس دانشگاه و دکتر سید حمید میرحسینی دکترای نورو ساینس در تاریخ 10 و 11 آذرماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار می گردد.

 

 

کارگاه تخصصی آشنایی با ابزار نوین تشخیصی و درمانی در اختلالات اعصاب با حضور دکتر افشین عطائیان روانپزشک و مدرس دانشگاه و دکتر سید حمید میرحسینی دکترای نورو ساینس در تاریخ 10 و 11 آذرماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار می گردد.


سه نفر از شرکت کنندگان در کارگاه در مرکز نوروساینس بهمن دعوت به همکاری می شوند