نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی و تخصص همکاران

اسامی و تخصص همکارانلیست مشاوران و روانشناسان و متخصصان مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

1-   حمیده رادپور

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

اصلاح رفتار- کودک

2- حسین جانب اللهی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ریاست مرکز مشاوره-  اختلالات خلقی بزرگسالان- اضطراب و اعتیاد

3-   سحر ابدی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

خانواده و تحصیلی

4-   محمد مهدی اسدی

دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت

مسائل و مشکلات بالینی بزرگسالان- آموزشی خانواده

5-  حسن اسماعیلی 

کارشناسی ارشد گفتار درمانی

گفتار درمانی

6-   وجیه ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک

7-    محمد بلوچی انارکی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان

8-   مریم السادات بلوریان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اختلالات بالینی بزرگسالان- آموزشی خانواده

9-   علی اکبر جعفریان

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

خانواده

10-  علی جعفری ندوشن

دکترای روانشناسی تربیتی

مصاحبه تشخیصی- کودک

11-  فاطمه جوهری

کارشناسی روانشناسی

کودک و خانواده

12-  حمید رضا حدادی

روانشناسی کودکان استثنائی

اختلالات یادگیری

13-  حبیب حیدری

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

تحصیلی- انتخاب رشته- روان سنجی- خانواده

14- سید شهاب الدین حسینی نسب      

کارشناسی ارشد گفتار درمانی                            

گفتار درمانی

15- محمود حجازی فرد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مددکاری- خانواده

16- آرزو حمامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اختلالات خلقی و اضطرابی - اختلالات رفتاری کودک

17-  محسن دهقانی

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

اختلالات بالینی بزرگسالان- روان درمانی

18- هاله دلاوری

کاشناسی ارشد روانشناسی بالینی                 

اختلالات بالینی بزرگسالان-(اضطراب- افسردگی- وسواس)

19-ناهید زارع

کارشناسی ارشد کاردرمانی

کاردرمانی

20-حسن زارع

کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری

روان سنجی

21- مرضیه زینی

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک با نیازهای خاص    

بازی درمانی

22- محمد علی شایق

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اختلالات بالینی کودک و نوجوان

23- زهره صادقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نورو فیدبک

24- مژگان صلاحی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

مشکلات  سازشی و تحصیلی کودکان

25- سید ابوالفضل طباطبائی

کارشناسی ارشد مشاوره

تحصیلی- کنکور

26- افشین عطائیان

فوق تخصص اعصاب و روان

روانپزشک

27- علی محمد فخار

کارشناسی علوم تربیتی

مشکلات یادگیری-اوتیسم- بیش فعالی- آزمون های هوش 

28- حمیده فهیمی

کارشناسی ارشد مشاوره

خانواده

29- ذبیح ا... کردآبادی

کارشناسی ارشد مشاوره

خانواده

30- جلیل کهدوئی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

درمان وسواس- افسردگی-  اختلالات اضطرابی  

31- محمد مروج

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان

بازی درمانی

32-سید عباس میررکنی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدائی

آموزش ویژه ریاضی- خواندن و نوشتن

33- فاطمه میرجلیلی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

فرهنگی مرکز- مشاوره قبل از ازدواج- درمان افسردگی و اضطراب  

34- عطاء الله منگلی

کارشناس علوم تربیتی و مشاوره

تحصیلی- خانواده

35- قاسم ناظم پوران

کارشناسی ارشدعلوم تربیتی

تحصیلی- کنکور