نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری


 

در این بخش ناتوانی و اختلالات یادگیری مرجعان که شامل اختلالات خواندن٬ دیکته نویسی و ریاضی است توسط متخصصان مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار گرفته و پس از تشخیص ناتوانی ها و اختلالات یادگیری٬ برنامه های درمانی طراحی شده و طی جلسات مستمر و منظم به مراجعان ارائه می گردد.