نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

کارگاه درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT


این کار گاه درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد act بود...

 

در ادامه برگزاری کارگاه های تخصصی برای مشاوران هسته های آموزش و پرورش استان یزد دو کارگاه در هفتم و هشتم و دوازدهم و سیزدهم مردادماه 96 در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.

این کار گاه که درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد act بود با حضور جمعی از دانشجویان روانشناسی همراه بود. و جنای اقای دکتر فیضی تدریس این دوره را به عهده داشتند.